11.02.2022

Ailece Cuma Geceleri Camide Buluşuyoruz

Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz Uygulama Esasları Duyurusu

    Camiler; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle geçmişten günümüze bütün Müslümanları aynı
çatı altında bir araya getirmiştir. Allah'a ibadet neşesinin birlikte yaşandığı bu eşsiz mabetler imanlı
gönüllerin hasbihâl etmelerine ve sosyalleşmelerine de imkân sağlamıştır. Hz. Peygamber'in (s.a.s.)
teşvikiyle tüm aile fertleri dinî hayatın kalbi mesabesindeki camilerde yerlerini almışlar, namazlara iştirak
etmişlerdir.
    Başkanlığımızca İlgi'de kayıtlı Genelge'nin "C. Cami Buluşmaları" maddesine istinaden asr-ı
saadet örneğinde olduğu gibi bugün de aile fertlerinin yürütülen din hizmetlerinden yeterince istifade
edebilmesini, Peygamber Efendimizi ve asr-ı saadeti örnek almalarını, çocukların ve gençlerin cami ve
namaz sevgisi kazanmalarını sağlamak; aile içinde sevgi, saygı ve huzuru artırmak amacıyla "2022 Yılı
Eylem Planı" çerçevesinde ülke genelinde aile fertlerinin katılım sağlayabileceği tüm meskûn mahalle
camilerinde aile fertlerine yönelik "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz" projesi başlatılacaktır.