T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

Daire Personellerimiz

27.02.2016

Daire Personellerimiz

ADI      SOYADI   TAHSİLİ HAFIZLIK DURUMU
İL MÜFTÜSÜ
Osman  AYDIN  İl Müftüsü  İl.Fak.  
İL MÜFTÜ YARDIMCILARI
Munhal   İl Müftü Yardımcısı    
Yüksel  BAŞKAN  İl Müftü Yardımcısı İl.Fak.  
Munhal   İl Müftü Yardımcısı    
MÜNHAL    İl Müftü Yardımcısı    
MÜDÜRLER
Şahin  ULUSOY  Şube Müdürü İl.Fak   
Abdullah Fehmi  ERHAN Din Hizmetleri Şube Müdürü İl.Fak.  
Munhal   Hac ve Umre İşleri Şube Müdürü    -
VAİZLER VE VAİZELER
MÜNHAL    Uzman Vaiz      
    Vaiz     Hafız 
İbrahim  KURT  Vaiz   İl.Fak. Hafız 
Nihat  KIRCAOĞLU Vaiz   İl.Fak. Hafız 
Munhal    Vaiz    -
Munhal   Vaiz    
Sultan   SARAÇOĞLU Uzman Vaiz      
Halime  ÖZDEMİR  Uzman Vaiz İl.Fak. Hafız 
Asuman  ÜNAL ÖZCAN Vaiz İl.Fak.  
Fatıma Melek  KARABULUT  Vaiz İl.Fak.  -
Şükran  ÇAKIR  Vaiz İl. Fak  Hafız 
    Vaiz İl. Fak. Yük.Lis.  -
EĞİTİM UZMANI
    Eğitim Uzmanı  Yük Lis.  
DİN HİZMETLERİ UZMANLARI
Kadriye  DOĞAN  Din Hizm. Uzmanı İl.Fak.  
MÜNHAL    Din Hizm.Uzmanı     
MURAKIPLAR
Ahmet  TÜZER  Murakıp   İl. Fak   
Mustafa  ÖZGÜL  Murakıp   İl.Fak. + İktisat  
    Murakıp      
    Murakıp      
SAYMAN
Fazıl ÇİFÇİ Sayman  M.Y.O.  -
ŞEFLER
Mustafa  YILDIRIM Şef Pers.Ksm.Şf. İlahiyat Ö.lis  -
Cafer  ÖZÜDOĞRU  Şef  İd.ve M.İ.Kıs.Şf Sosyal B.Ö. lis.  -
Özay  BOZKURT Şef Din.Hiz.Kıs.Şefi İlahiyat Ö.lis.  
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENLERİ
İsmail DEMİRCİ V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis.  
Mehmet USTA V.H.K.İ. i İlahiyat Ö.lis  -
Yaşar İLYASOĞLU V.H.K.İ.  Sosyal B. Ö.lis.  -
Aydın YILMAZ V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  
Ali KETHÜDAOĞLU V.H.K.İ.  İ.H.L.  
Burhan YAŞAR V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  
Halil  İBRAHİMOĞLU V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  
Salih GÖZCÜ V.H.K.İ.  İ.H.L.  -
Kadir ÖZSOY V.H.K.İ.  Sosyal B. Ö.lis.  
Sadık  AKTAŞ V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  -
Tahir  YILMAZ  V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis Hafız 
Mahmut  NAHAROĞLU V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  
Mehmet  MEMECİ V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  -
Mehmet ZORBAZ V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  -
Mehmet  TAŞÇI V.H.K.İ.  İlahiyat Ö.lis  -
Lütfiye  DEVECİOĞLU  V.H.K.İ.   İlahiyat Ö.lis  
MEMUR
Kemal  AKTAŞ Memur   Sosyal B. Ö.lis  -
TEKNİSYEN
Kamil KÜLÇE Teknisyen   E.M.L.  -
ŞOFÖRLER
Tuncay  SAKALLIOĞLU Şoför  İlahiyat Ö.lis Hafız 
Erdoğan  BEÇEL  Şoför  İlahiyat Ö.lis Hafız 
BEKÇİLER
Mustafa  ULU  Bekçi  İ.H.L.  
Yaşar  ÇELİK Bekçi   İlahiyat Ö.lis  -
HİZMETLİLER
Hüsnü  DAVARCI  Hizmetli  İlahiyat Ö.lis Hafız 
Rüstem  ULUSOY  Hizmetli  İ.H.L.  
Muharrem  ÖZTÜRK Hizmetli   İ.H.L.  
İbrahim KAHRAMAN Hizmetli  İlkokul  
İlhan ÇATALOĞLU Hizmetli  İlkokul  Hafız
İsmail ŞEKERCİOĞLU Hizmetli  İ.H.L.  
Mustafa EMİROĞLU Hizmetli  İlahiyat Ö.lis Hafız
Mehmet  DAĞLIOĞLU Hizmetli  İ.H.L.  Hafız
Harun  GÜVEN  Hizmetli   İ.H.L.  
Zehra  ALACA  Hizmetli   İ.H.L.  -
Ahmet  ÖZTÜRK Hizmetli   İ.H.L.  -
KALORİFERCİ
Mehmet SERİN Kaloriferci  Ortao.