27.02.2016

Daire Personellerimiz

ŞUBE MÜDÜRLERİ
1. Mehmet Ali AYSAN   Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
2. Haşim KIRBIYIK   Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü
3. // //   Din Hizmetleri Şube Müdürü
3. Ahmet KOCAKOÇ   Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü
         
         
VAİZLER
1. Sultan SARAÇOĞLU   Uzman Vaiz
2. Halime KORKMAZ   Baş Vaiz
3. İbrahim KURT   Baş Vaiz
4. Yüksel ÇELİK   Vaiz
5. Bahadır AYDIN   Vaiz
6. Harun YAPAR   Vaiz
7. Fazıl ACAR   Cezaevi Vaizi
8. Nihat KIRCAOĞLU   Vaiz (Yurtdışı)
9. Dilek UZUN   Vaiz
10. Asuman ÜNAL ÖZCAN   Uzman Vaiz
11. Fatıma Melek (Özdağ) KARABULUT   Vaiz
12. Bilge KARADAĞ   Vaiz
         
DİN HİZMETİ UZMANLARI
1. Kadriye DOĞAN   Din Hizmetleri Uzmanı
2. Yusuf ATICI   Din Hizmetleri Uzmanı
3. Enes ÜNLÜ   Din Hizmetleri Uzmanı
         
MURAKIPLAR
1. Hasan TERZİ   Murakıp
2. Ömer DİNÇ   Murakıp
3. Kamil İSMAİLBEŞEOĞLU   Murakıp (Yurtdışı)
         
         
ŞEFLER
1. Mustafa YILDIRIM   Personel Şefi
2. Cafer ÖZÜDOĞRU   İdari ve Mali İşler Şefi
3. Özay BOZKURT   Eğitim Hizmetleri Şefi
4. Kadir ÖZSOY   Din Hizmetleri Şefi
         
         
PERSONEL KISIM ŞEFLİĞİ
1. İsmail DEMİRCİ   V.H.K.İ
2. Mehmet USTA   V.H.K.İ
3. Murat TEKİNALP   V.H.K.İ
4. Aydın YILMAZ   V.H.K.İ
5. Ali KETHÜDAOĞLU   V.H.K.İ
6. Burhan YAŞAR   V.H.K.İ
7. Halil İBRAHİMOĞLU   V.H.K.İ
8. Salih KABA   Memur
9. İbrahim CAN   Memur(Ş)
         
İDARİ VE MALİ İŞLER KISIM ŞEFLİĞİ
         
1. Mustafa VAPUR   V.H.K.İ
2. Sinan CİNOĞLU   V.H.K.İ
3. Mükrimin ÇALIŞKAN   V.H.K.İ
4. Tahir YILMAZ   V.H.K.İ
5. Resul GİDER   V.H.K.İ.
6. Arife MUYANOĞLU   Memur(Ş)
         
HAC VE UMRE ŞUBESİ
1. Mehmet MEMECİ   V.H.K.İ.
2. Kemal AKTAŞ   V.H.K.İ
         
DİN HİZMETLERİ KISIM ŞEFLİĞİ
         
1. Mahmut NAHAROĞLU   V.H.K.İ
2. Mehmet TAŞÇI   V.H.K.İ
3. Engin BAŞ   V.H.K.İ.
         
EĞİTİM HİZMETLERİ KISIM ŞEFLİĞİ
         
1. Mehmet ZORBAZ   V.H.K.İ.
2. Adem TULUM   V.H.K.İ.
3. Lutfiye DEVECİOĞLU   Memur (Geçici Görevli)
         
         
SEKRETERLİK:
1. Erdoğan BEÇEL   V.H.K.İ
2. Harun GÜVEN   Şoför
3. Zehra ALACA   Hizmetli
         
         
         
         
TEKNİKER
1. Sadık AKTAŞ   Tekniker
         
TEKNİSYEN
1. Kamil KÜLÇE   Teknisyen
         
ŞOFÖRLER
1. Tuncay SAKALLIOĞLU   Şoför
2. Ayhan YÜCEBIYIK   Şoför
         
BEKÇİLER
1. Mustafa ULU   Bekçi
2. Yaşar ÇELİK   Bekçi
3. Rüstem ULUSOY   Bekci
         
HİZMETLİLER
1. Hüsnü DAVARCI   Hizmetli
2. Mehmet DAĞLIOĞLU   Hizmetli
3. Necati ÜZÜMCÜ   Hizmetli
4. Ahmet ÖZTÜRK   Hizmetli
5. Ömer ACAR   Hizmetli
6. Adem AKBAL   Hizmetli
7. Nihat ŞAHİN   Hizmetli
8. Sabahattin BEKİROĞLU   Hizmetli
9. Nuran ÇALIK   Hizmetli (Ş)
10. İbrahim KAHRAMAN   Hizmetli (Kur'an Kursu)
11. İlhan ÇATALOĞLU   Hizmetli (Kur'an Kursu)
12. Ramazan KAYALI   Hizmetli (Kur'an Kursu)
13. Mehmet ÇELİK   Hizmetli (Kur'an Kursu)
14. Hilmi ENGEL   Hizmetli (Ulu Camii)
         
         
KALORİFERCİ
1. Mehmet SERİN   Kaloriferci