T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kastamonu Müftülüğü

27.02.2016

Daire Personellerimiz

ŞUBE MÜDÜRLERİ

1.  Şahin        ULUSOY            Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

2.  Haşim       KIRBIYIK           Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü

3.  Ahmet      KOCAKOÇ         Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü

 

VAİZLER

4.  Sultan       SARAÇOĞLU                      Uzman Vaiz

5.  Halime      KORKMAZ                         Uzman Vaiz

6.  İbrahim     KURT                               Uzman Vaiz

7.  Harun       YAPAR                              Vaiz

8.  Mehmet     NEŞELİ                             Cezaevi Vaizi

9.  Nihat        KIRCAOĞLU                       Vaiz

10. Dilek         UZUN                               Vaiz

11. Asuman     ÜNAL ÖZCAN                    Vaiz

12. Fatıma      MELEK                              Vaiz

13. Bilge         KARADAĞ                         Vaiz

 

DİN HİZMETLERİ UZMANLARI

14. Kadriye     DOĞAN                             Din Hizmetleri Uzmanı

15. İsmail        YÜKSEL                            Din Hizmetleri Uzmanı

16. Enes          ÜNLÜ                              Din Hizmetleri Uzmanı

 

MURAKIPLAR

17. Abdulkerim         ÖZTÜRK                   Murakıp

18. Mustafa             ÖZGÜL                      Murakıp

19. Kamil                İSMAİLBEŞEOĞLU       Murakıp (Yurtdışı)

 

ŞEFLER

20. Mustafa             YILDIRIM                   Personel Şefi

21. Cafer                 ÖZÜDOĞRU               İdari ve Mali İşler Şefi

22. Özay                 BOZKURT                 Din Hizmetleri ve Eğitimi Şefi

 

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENLERİ

 

23. Mehmet             MEMECİ                            V.H.K.İ.

24. Kemal               AKTAŞ                              V.H.K.İ

25. İsmail                DEMİRCİ                           V.H.K.İ

26. Mehmet             USTA                                V.H.K.İ

27. Yaşar                İLYASOĞLU                        V.H.K.İ

28. Aydın                YILMAZ                             V.H.K.İ

29. Ali                    KETHÜDAOĞLU                  V.H.K.İ

30. Burhan              YAŞAR                              V.H.K.İ

31. Halil                  İBRAHİMOĞLU                   V.H.K.İ

32. Mustafa             VAPUR                              V.H.K.İ

33. Sinan                CİNOĞLU                           V.H.K.İ

34. Sadık                AKTAŞ                              V.H.K.İ

35. Tahir                 YILMAZ                             V.H.K.İ

36. Mahmut            NAHAROĞLU                     V.H.K.İ

37. Mehmet             ZORBAZ                           V.H.K.İ

38. Mehmet             TAŞÇI                               V.H.K.İ

39. Lutfiye              DEVECİOĞLU                     V.H.K.İ

40. Erdoğan            BEÇEL                              V.H.K.İ

41. Ersin                HIRCA                              V.H.K.İ

 

MEMUR

42. Salih                 KABA                               Memur

43. Arife                 MUYANOĞLU                     Memur

 

TEKNİSYEN

44. Kamil                KÜLÇE                              Teknisyen

 

ŞOFÖRLER

45, Tuncay                      SAKALLIOĞLU            Şoför

46. Harun                       GÜVEN                      Şoför (Sekreter)

47. Ayhan                       YÜCEBIYIK                 Şoför

 

BEKÇİLER

48. Mustafa                     ULU                          Bekçi

49. Yaşar                        ÇELİK                       Bekçi

 

HİZMETLİLER

50. Hüsnü                       DAVARCI                   Hizmetli

51. Rüstem                      ULUSOY                   Hizmetli

52. Ömer                        CAR                         Hizmetli

53. İbrahim                     KAHRAMAN               Hizmetli

54. İlhan                         ÇATALOĞLU              Hizmetli

55. İsmail                        ŞEKERCİOĞLU           Hizmetli

56. Mustafa                     EMİROĞLU                Hizmetli

57. Mehmet                     DAĞLIOĞLU               Hizmetli

58. Zehra                       ALACA                      Hizmetli

59. Ahmet                      ÖZTÜRK                    Hizmetli

 

KALORİFERCİ

60. Mehmet                     SERİN                       Kaloriferci