T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kastamonu Müftülüğü

20.05.2020

Mezarlık Ziyaretlerinde Alınacak Önlemler

 Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretlerinin artması beklenmektedir.
Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu 22 Nisan 2020 tarih ve 49 No'lu Kararın
6. maddesinde yer alan tedbirlerin uygulanmasına 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü itibariyle
başlanacaktır.
        Bu çerçevede;
        1­ Belediye sınırları içindeki mezarlıklar Emniyet birimleri ve Belediye Zabıta
Müdürlüğü tarafından, belediye sınırları dışındaki mezarlıklar ise jandarma birimleri ve köy
muhtarlıklarınca izlemeye alınacaktır. Ziyaret yoğunluğu yaşanan mezarlıklarda ziyaret
boyunca, bu birimlerce personel bulundurularak, tedbirlerin uygulanması sağlanacaktır.
        2­ Mezarlıkların girişinde ziyaretçiler kontrol edilerek, maskesiz olanların mezarlık
ziyaretine izin verilmeyecektir.
        3­ Mezarlık girişinde ziyaretçiler ateş ölçer ile kontrolleri yapıldıktan sonra, sağlık
sorunu olmayanların girişine izin verilecektir.
        4­ Mezarlık girişinde ve içinde sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanacaktır.
        5­ Mezarlık içinde yoğunluğun çok olması durumunda, ziyaretçilerin içeri girmelerine,
içerideki yoğunluk azaldıkça kontrollü olarak izin verilecektir.
        6­ Bu hususlara uymayanlara yasal işlem yapılacaktır.
        7­ Tedbirlerin uygulanması için gerekli personel görevlendirmesi ilgili idarelerce
yapılacak, uygulama sıralı amirlerce yakından takip edilecektir.
        8­ İl Merkezinde Vali Yardımcısı Vedat YILMAZ, ilçelerde kaymakamlar, alınan
tedbirlerin uygulamasını yakınen takip edeceklerdir.
        Konu hakkında herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini ve tedbirlerin özenle
uygulanması hususunu önemle rica ederim.


Yaşar KARADENİZ
Vali