T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kastamonu Müftülüğü

25.02.2020

İL MÜFTÜSÜ AHMET SÜZEN'in ÜÇ AYLAR ve REGAİP KANDİLİ MESAJI

Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı, feyiz ve bereketle dolu olduğuna inandığımız rahmet aylarıdır. Üç aylar Regâib gecesiyle başlar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder ve bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ve muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Bu aylar Allah’ın rahmet ve bereketinin sonsuz olduğu, kalplerin ve gönüllerin huzurla dolduğu, senenin dörtte birini oluşturan önemli bir zaman dilimidir.

27 Şubat perşembe gecesini 28 Şubat cumaya bağlayan gece Regâib Kandilidir. Regaip, rağbet olunan, rağbetle istenen; bol hediyeler, feyizli, bereketli bir gece, çok bağışlanan bir gece gibi manalara gelir. Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanının, manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalp ile Allah’a yönelenlerin af edilme ümitleri dolayısıyla mü’minler tarafından heyecanla beklendiği, gönülden arzulandığı için bu geceye Regaib gecesi denmiştir.

Recep ayının içinde barındığı ve 21 Mart cumartesi gecesini 22 Mart Pazar gecesine bağlayan gece ise Miraç kandilidir. Miraç; Mekke’de, risaletin zor zamanlarında, Peygamber Efendimizin bir gece, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manasını ve hikmetini tefekkür ederek âlemlerin Rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır.

Şaban ayında ise Berat kandili ile müşerref olmaktayız. 07 Nisan Salı gecesini 8 Nisan Çarşamba gecesine bağlayan gece Berat kandilidir. Şâban’ın on beşinci gecesinde müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurduğu (İbn Mâce, “İḳāme”, 191) önemli bir gecedir.

Müminleri adeta zirveye ulaştıran ve Ramazan’ın 27. gecesi kadir gecesidir. Kadir gecesi 19 mayıs Salı gününü 20 mayıs Çarşamba gecesine bağlayan gecedir. “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adıdır. Kadir gecesi Kuran Gecesidir. Peygamberimiz “inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir.” (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ḳadr.)

Üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek geceler, imanımızın güçlenmesine, ibadetlerimizin ziyadeleşmesine, kötülüklerden uzaklaşmamıza, ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza, milletimize, bütün Müslümanlara ve insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu hatırlatmalı, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize, gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır.

Bu gecelerde özel bir ibadet şekli yoktur. Bununla birlikte bu aylarda ve bu  aylarda bulunan mübarek gecelerde, bol bol tevbe ve istiğfar etmeli, Kur’an-ı kerim okumalı, okuduklarımızı anlamaya çalışmalı, anladıklarımızı da hayatımıza yansıtmalıyız. Her zaman muhtaç olduğumuz, barış, huzur ve kardeşliğimizin  güçlenmesi için Cenab-ı Allah’ a dua etmeliyiz.

Bu vesile ile tüm İslam Dünyasının Üç Aylarını ve idrak edeceğimiz Regaib kandilini tebrik eder ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve bütün İnsanlık âlemine hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ederim.

NOT: 27 Şubat 2020 Perşembe günü, akşam namazından sonra, Nasrullah Camii’nde Regaip Kandili münasebetiyle program icra edilecektir.

 

 

                 Ahmet SÜZEN

                     İl Müftüsü