T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kastamonu Müftülüğü

02.08.2019

Kurum İçi Münhal V.H.K.İ. Hizmetli ve Aşçı Kadroları İçin Sınav İlanı

İlimiz Müftülüğüne ve İlçe Müftülüklerine bağlı aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi yazılı münhal bulunan kadrolara naklen görevli alınacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR:

1. 657 sayılı DMK’nın 48. Maddesinin (A) bendindeki şartları taşımak.

2. Başkanlığın Atama ve yer değiştirme ile ilgili mevzuatında yer alan şartları taşımak.
3. Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak ve halen çalışıyor olmak.
4. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

5. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu İçin; Kurumca ya da ilgili kurumlarca düzenlenen

    bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge veya

    sertifikaya sahip olmak.

6. Aşçı Kadrosu İçin; Milli Eğitim Bakanlığından onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak.


BAŞVURU VE SINAV İŞLEMLERİ:
1. Yarışma sınavlarına müracaatlar. Her ayın 1 nci günü başlayacak 15 inci günü mesai bitiminde sona erecek, İKYS programı aynı saatte otomatik olarak müracatlara kapanacaktır.
2. Sınavdan en az 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak olup atama işlemleri puan

    üstünlüğüne göre yapılacaktır. Puan eşitliği durumunda ise tercih önceliği dikkate alınacaktır.
    İlgililere duyurulur.

3. Başarı sıralamasında “yazılı ve veya sözlü ortalama puan” esas alınacaktır.

    Eşitlik olması halinde sırasıyla;

  1. Uygulama notu yüksek olana,
  2. Hizmet Süresi Fazla olana
  3. Doğum tarihi önce olana,

4.Yarışma sınavına katılacaklar, tercihlerini belirleme, sınav tarihini, sonucunu ve yerleşme durumunu öğrenme gibi işlemlerini İKYS programından kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile gerçekleştireceklerdir.

5-Sınav sonucu, tercihlere göre yerleştirme işlemi yapıldığı ve atama onayını tebellüğ ettikten sonra yasal süresi içerisinde görev yerlerine başlamayanlar a (altı) ay içerisinde açılacak nakil nakil sınavlarına müracaat edemeyeceklerdir.

6-Şoförlük ve Yardımcı hizmetler İçin sınava gireceklerin  21.08.2019 tarihinde saat 09.00 da;

VHKİ için sınava gireceklerin ise 20.08.2019 tarihinde saat 09.00 da müftülüğümüzde hazır bulunmaları gerekmektedir.