12.06.2024

Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Sözlü Sınav İlanı

DUYURU

İlimiz Müftülüğü ve İlçe Müftülüklerinde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken yurt dışı, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma, geçici görevlendirme, hastalık vb. nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine ek listede yazılı bulunan kadrolara yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.

 

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak

 3. Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

 4. Vekil Müezzin-Kayyımlık için en az Lise Mezunu olup hafız olmak.(İmam-Hatip Lisesi mezunu olanlar için hafızlık şartı aranmaz.)

 5. 2022 yılı KPSS (DHBT) sınavından 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak.

 6. İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 7. Halen Başkanlığımızda Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım olarak çalışıyor olmamak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Form dilekçe (İl Müftülüğünden temin edilecek.)

 2. 2022 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

 3. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.

 4. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin (diploma) fotokopisi.

 5. Varsa Hafızlık Belgesi fotokopisi.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Başvuru yapmak isteyenler, ilanda belirtilen camilerden sadece biri için müracaat edebileceklerdir.

 2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

 3. Faks ile başvuru kesinlikle kabul edilmemektedir.

 4. Müracaatlar en geç 25/06/2024 Salı günü saat 17:30’a kadar istenen belgelerle birlikte şahsen Kastamonu İl Müftülüğüne yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SINAV İŞLEMLERİ
 

 1. Adaylar, sınava gelirken T.C. kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

 2. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün ilan panosunda ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 3. Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan adayın Arşiv Araştırması sonucu olumlu gelmesi/değerlendirilmesi sonucu müracaat ettiği caminin Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım kadrosuna ataması yapılacaktır.

 4. Puanların eşit olması halinde sıralama 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav işlemleri süresince, adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 

 1. Sınavı kazananlar için Arşiv Araştırması yapılacak olup, sonucu olumsuz olarak gelen/değerlendirilen adayların hakları geçersiz sayılacaktır.

 2. Sınav ve atama sürecinde İl Müftülüğümüzün kurumsal internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

 3. Bu sınav, sadece ek listede ilan edilen cami kadroları için geçerlidir.

 

VEKİL İMAM HATİP ALIMI İÇİN BOŞ BULUNAN CAMİLER

S.N.

İLÇESİ

CAMİ ADI

ÜNVANI

AÇILIŞ SEBEBİ

AÇILIŞ TARİHİ

TAHMİNİ

SÜRE

1

Merkez

Hamzaağa Camii

Müezzin-Kayyım

Manevi Danışman ve Rehber

25/02/2024

6 ay

1

Araç

Çal Köyü Alibeyli Mah. Camii

İmam-Hatip

Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi

15/09/2023

1 yıl

2

Araç

Cidalcıahmet Camii

Müezzin-Kayyım

Geçici Görev

03/06/2024

6 ay

3

Tosya

İrfaniye Camii

İmam-Hatip

Geçici Görev

25/02/2024

6 ay

NOT: İlanda belirtilen camilerin karşılarında yer alan süreler kesin olmayıp, caminin görevlisi asli görevine döndüğünde vekil görevlinin görevi sona erecektir.

 

İlk Müracaat tarihi :12.06.2024
Son Müracaat tarihi :25.06.2024
Sınav Tarihi ve Yeri: 27.06.2024 – Kastamonu İl Müftülüğü