09.05.2024

2024 Yılı Yaz Kur'an Kursu Dönemi ve 2024-2025 Kur'an Kursu Eğitim-Öğretim Dönemi Geçici Öğretici Sınav İlanı

SINAV İLANI

İlgi     : 

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt vePansiyonlarıYönergesi.

b) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (Atama II Daire Başkanlığı)’nün 09.08.2021 tarihli ve E- 94013213-900- 1526038 sayılı yazısı.

2024 Yılı Yaz Kur’an kurslarında ve 2024-2025 yılı eğitim-öğretim dönemi için, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10.Maddesine göre, ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında, İlimize bağlı Merkez ve İlçe Müftülüklerinde görevlendirilmek üzere, İlimiz Müftülüğünde, 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde (sınav bitmemesi halinde müteakip günlerde)  Geçici Kuran Kursu Öğreticiliği (Sözlü) Sınavı  yapılacaktır.

 Buna göre;

 

 A-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) Fıkrasında belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3-  İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak.

4-  Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5- 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 2022 KPSS/DHBT sınavına girmiş KPSS(122/123/124) puan türlerinin birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 

6- 2022 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı takdirde, 2022 yılı KPSS (DHBT)'ye girmiş olmak. (Not: Geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sayıda 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olan aday başvurusu alan İlçe Müftülükleri, 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olan adayların müracaatlarını kabul etmeyecektir.)

           

            7. Yaz Kur’an Kursları İçin;

            a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu

            olmak,

            b) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı (60 Puan) almış olmak.

           

            8. İhtiyaç odaklı Kur’an kursları için;

            a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu

            olmak,

            b) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı (60 Puan) almış olmak.

                       

            9. 4-6 Yaş Kur’an kursları için :

            a) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

            b) Okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi (ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlar öncelikli olmak üzere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti ya da 19.01.2017 tarihinden önce 296 saat, 19.01.2017 tarihinden sonra 380 saat herhangi bir kuruluştan Başkanlığımızca kabul edilen sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olmak.

            c) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı (60 Puan) almış olmak.

           

 

            10. Hafızlık Kur’an kursları için;

            a) Hafız Olmak,

            b) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu

olmak, c) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı (60 Puan) almış olmak.

           

           

           

            10.Hafızlık Eğitimi Destek Programı için;

            a) Hafız olmak,

            b) Tercihen 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ilahiyat önlisans veya en az imam-hatip lisesi mezunu

            olmak,

            c) KPSS (DHBT) sınavından geçerli puanı (60 Puan) almış olmak.

                                                                                                                                                                                             B-SINAV MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER:

1-Dilekçe ve İş talep Formu (Müftülüklerden alınacak. kastamonu.diyanet.gov.tr adresinden temin edilebilinir.)

2-T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

3-Diploma aslı ve fotokopisi,

4-2022 yılı KPSS (DHBT) sınav sonuç belgesi,

5-Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi

6-Varsa özel eğitim sertifikaları (4-6 yaş, işitme, görme engelli. vs. )

7-Bir adet vesikalık fotoğraf.

8-Adli sicil kaydı, (e-devletten alınabilinir.)

9-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi. ( e-devletten alınabilinir.)

 

C-BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 

1-Başvurular, geçici öğretici olarak görev talep edilen İlçe Müftülüklerine şahsen, istenen belgelerle birlikte 09 Mayıs – 23 Mayıs 2024 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

2-Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemleri yapılmayacaktır.

3-Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile,              23 Mayıs 2024 Perşembe günü  saat:17.30’dan sonra yapılan başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.

4-Adaylar yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edebilecek olup; birden fazla yere müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

D- SINAV İŞLEMLERİ:

 

  1. Sınav 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde ve takip edeceği günlerde yapılacak olup, müracaatçıların hangi gün sınava girecekleri 23 Mayıs 2024 mesai bitiminden sonra İl Müftülüğü web sayfasından ilan edilecektir.   
  2. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
  3. Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır.
  4. Sınavda adaylara Kuran-ı Kerim, Dini Bilgiler (itikat,ibadet,Siyer ve ahlak konuları) ve hitabet alanları üzerinden değerlendirme yapılacaktır. (1-Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid Bilgisi: 40 Puan,  Kur’an-ı Kerim’i Ezber:30, İlmihal Bilgisi: 20 -Liyakatı temsil Kabiliyeti, Davranış ve tepkisinin mesleğe uygunluğu:10 puan

 

 

 

 

 

E- SINAV SONUÇLARI VE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ:

 

1-Sınav sonuçları: Müftülüğümüzün http://kastamonu.diyanet.gov.tr web sitesinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2-Sınav sonucunda başarılı olanların görevlendirmesi en yüksek puan alanlardan başlamak suretiyle yapılacak, 2024 yılı Yaz Kur’an Kursları ile, 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi için geçici öğretici görevlendirmesi bu sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre olacaktır.

3-Sınavda başarılı olanlardan, müracaat ettiği ilçede görev alma imkânı bulunmayanlar; başka bir ilçede (o ilçe için müracaat edip başarılı olanların tamamının görev alması veya feragat etmeleri halinde ihtiyaç olması durumunda) görev alabilecektir.

4. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince başarılı olan adaylara Arşiv Araştırması yapılacak olup, Arşiv Araştırması olumlu olan adayların görevlendirmesi yapılacaktır.

5-Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS(DHBT) puanı yüksek olana, öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

6-Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi, görevlendirmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

7-İlgi (a) yönerge gereği Kuran Kurslarında öğretici ihtiyacı öncelikle kadrolu görevlilerce sağlanacaktır. İhtiyaç olması durumunda geçici öğretici görevlendirmesi yapılacaktır.

8-İl Merkezi ve İlçelerdeki muhtemel geçici öğretici ihtiyacı ek listede belirtilmiştir; ancak Başkanlığımız tarafından gönderilecek kontenjan ve mahallinde kurslarımıza başvuracak olan öğrenci sayısına bağlı olarak başarılı olanlar arasından başarı puanını göre görevlendirme yapılacak, ihtiyaç duyulması durumunda da yedeklerden başarı sırasına göre  “Geçici Öğretici” görevlendirme sayılarında değişiklik olabilecektir.

9-Teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler, haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

 

10-Görevlendirilenler 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.            

  

Duyurulur.