30.04.2024

2024 YILI YAZ KUR'AN KURSU UYGULAMA ESASLARI

Okulların tatil olduğu dönemde ilgi yönetmelik ve yönerge gereği Başkanlığımızca
düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacaktır.

Yaz Kur'an Kurslarındaki Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin amacına uygun, daha etkin ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla "2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları" hazırlanarak Ekte gönderilmiştir.