26.03.2021

BERAT KANDİLİ MESAJI

Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle cumartesiyi pazara bağlayan gece; af, mağfiret ve arınma vesilesi olan mübarek Berat gecesini hep birlikte idrak edeceğiz.
    Rabbimize sonsuz itaat ve teslimiyetin nişanesi olan Berat; bizlere kulluk bilincini kuşanarak hata ve yanlışlardan kaçınma, günahlardan arınma, bedenen ve ruhen fazlalıklarımızdan uzaklaşarak yaşam doyumumuza zarar veren her şeyden arınma şuuru kazandırmalıdır.
    Unutmayalım ki; fiziken sahip olduğumuz ağırlıklar nasıl hayat kalitemizi etkiler ve bizi hantallaştırırsa, zihnen, fikren ve ruhen var olan fazlalıklarımız da akıl ve ruh sağlığımızı o denli etkileyecektir. Zihnimizi gereksiz bilgilerden, kalbimizi kin, haset, riya ve bencillik gibi tüm habis duygulardan arındırdığımız nisbette kulluk kalitemiz artacaktır. 
    Bizleri Cenâb-ı Hakk’a yakınlaştırıp imanımızı kuvvetlendiren, O’nun emir ve yasaklarına uyma konusunda irademizi güçlendiren ve nihayetinde pas tutan kalplerimizi cilalandıran Berat, özellikle nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizleri hazırlamaktadır.
    Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ay olan Ramazan ayına tam bir arınmışlık hali ile girebilmek ve Kitabımızın dünya ve ahiret saadetimize vesile olan hakikatlerine muttali olabilmek için bu geceyi vesile edinelim. Kalbimizden başlayarak, zihnimizi, ruhumuzu ve tüm azalarımızı günah kirlerinden, tüm çirkin huylardan arındıralım. Bilelim ki, fazlalıklardan kurtulmadan berat etmiş olamayız.
    Arınıp; duygu ve melekelerimizin işe yaramaz kısımlarını tasfiye ettikten sonra, Yüce Kitabımızın biz müminlerde bulunmasını istediği nitelik ve meziyetler ile zihnimizi ve kalbimizi tezyin etmemiz de gerekecektir. Sabır, sebat, şükür, hamd, teslimiyet ve tevekkül bu yüce vasıfların birkaçıdır. Bütün bu aşamalar, bizleri içimizdeki dünya ile yüzleştirecektir.
    Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden berî olarak girebilmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.