01.12.2018

Hizmet Envanteri

KASTAMONU İL MÜFTÜLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

 

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması

------

ANINDA

2

E-posta yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması

Dilekçe

10 GÜN

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması

Dilekçe

10 GÜN

4

İhtida İşlemleri

1- Dilekçe,

2- Fotoğraf (4 Adet),

3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

1  GÜN

5

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri

ANINDA

6

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

e-posta veya dilekçe.

10 GÜN

7

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Banka Dekontu veya DİB’ca belirlenen  Nakit Para

30 DAKİKA

8

Cami Devirleri

1- Dilekçe

2- Caminin isim tutanağı

3- Cami devir tutanağı

2 GÜN

9

Cami Dersleri

Dilekçe

Not: Haftada en az iki saat ders

1 SAAT

10

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

 

Dilekçe 

 

5 GÜN

11

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe

15 GÜN

12

Ulusal TV’lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe

15 GÜN

13

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 GÜN

14

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe

10 DAKİKA

15

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

16

Kur'an Kursu Açılışı

1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,

2- Bina tanıtma formu,

3- Sağlık Müdürlüğü raporu

1 AY

17

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge Merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi

2- Fotoğraf  (1 Adet)

3-E-Posta Adresi, Telefon No Bilgileri

1 HAFTA

18

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

 

 

 

19

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para

    dekontu.

30 DAKİKA

20

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2- Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya

    yatırıldığına dair para dekontu,

3-  Haç Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi almış olması.

    (İnternet Adresinden)

4-  Pasaport.(En az 1 Yıl Geçerli)

30 DAKİKA

21

Umre kayıt İşlemleri

1- Form Dilekçe

2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl

    olan pasaport,

3- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,

6-  Aşı kartı,

7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak

     muvafakatname ile taahhütname,

8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi, evli olanlardan ise eşinden muvafakat belgesi alınacak.

30 DAKİKA

22

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1-  Dilekçe,

2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,

3-  Yetki Belgesi

4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,

5-  İbanlı Banka Hesap numarası

20 GÜN

 

 

 

23

Cami Yapımı

1-  Dilekçe

2-  Tasdikli Proje

3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname.

4-  Tapu fotokopisi.

5- Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.

15 GÜN

24

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gönderilmek üzere, Cami Derneklerince veya derneği bulunmayan camilerden Gelen Yardım Talepleri

1-   Keşif Özeti.

2-   Yaklaşık Maliyet Cetveli

3-   2 Adet İnşaat  Fotoğrafı.

4-   Tapu/Tahsis Belgesi

5-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.

6-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.

7-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi.

8-   IBAN’lı Banka Hesap Numarası

9-   (1-2) Maddeler Resmi kurumdan değil özel Mimardan

      alınırsa Mimar Diploma  Sureti

Diyanet İşleri Başkanlığı Değerlendirme Komisyonunca Yardım Yapılmasına karar verilip yardım miktarının Kurumumuz hesabına aktarılması ile sonuçlanacaktır.

25

Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri

1- Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış

     olmalıdır.

2- Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır.

3- Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile

     müracaat edeceklerdir.

4-  Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.

5- Cami derneği tarafından cami yapılacaksa;Cami

     yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir.

6- Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak

    ve  Kararın fotokopisi getirilecektir.

7- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik

     ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Açıktan Atama

 

 

 

 

 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,

9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)

10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,

11- Mal Beyannamesi.

 

 

 

 

 

Bağlı Bulunduğu Emniyet Müdürlüğünden Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu geldiği an Görevine başlatılacaktır.

 

 

 

27

Geçici Kur’an Kursları Öğreticileri Görevlendirilmesi

 

 

 

 

 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

6- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

7- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

8- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,

 

 

 

 

 

 

Bağlı Bulunduğu Emniyet Müdürlüğünden Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu geldiği an Görevine başlatılacaktır.

 

 

 

28

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı.

1 GÜN

 

 

 

 

 

29

 

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 

 

Dilekçe veya e-posta

 

 

15 GÜN

 

30

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun 4/1 md. (a) bendi uyarınca) “İşe Giriş Bildirgesi”

 

İşe başlamadan en az 1 gün önce

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

 

 

İlk Müracaat Yeri      :

İl Müftülüğü                                                  

İkinci Müracaat Yeri      :

Valilik

İsim                             :

Ahmet SÜZEN

İsim                                  :

Vedat YILMAZ

Ünvan                         :

İl Müftüsü

Ünvan                               :

Vali Yardımcısı

Tel                               :

(366) 214 64 47                                                 

Tel                                     :

(366) 214 11 22

Faks                            :

(366) 214 60 76

Faks                                  :

(366) 366 01 19

E-Posta Adresi          :

Kastamonu@diyanet.gov.tr                           

E-Posta Adresi                :

 valilik@kastamonu.gov.tr