T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kastamonu Müftülüğü

27.02.2016

Daire Personellerimiz

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Şahin        ULUSOY            Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Haşim       KIRBIYIK           Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü

Ahmet       KOCAKOÇ        Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü

 

VAİZLER

Sultan       SARAÇOĞLU                      Uzman Vaiz

Halime      KORKMAZ                         Uzman Vaiz

Harun       YAPAR                              Vaiz

Mehmet     NEŞELİ                             Cezaevi Vaizi

Nihat        KIRCAOĞLU                       Vaiz

Dilek         UZUN                               Vaiz

Asuman     ÜNAL ÖZCAN                    Vaiz

Fatıma      MELEK                              Vaiz

Bilge         KARADAĞ                         Vaiz

 

DİN HİZMETLERİ UZMANLARI

Kadriye     DOĞAN                             Din Hizmetleri Uzmanı

İsmail        YÜKSEL                            Din Hizmetleri Uzmanı

Enes          ÜNLÜ                                Din Hizmetleri Uzmanı

 

MURAKIPLAR

Abdulkerim         ÖZTÜRK                   Murakıp

Mustafa             ÖZGÜL                      Murakıp

Kamil                İSMİALBEŞEOĞLU       Murakıp (Yurtdışı)

 

ŞEFLER

Mustafa             YILDIRIM                   Personel Şefi

Cafer                 ÖZÜDOĞRU               İdari ve Mali İşler Şefi

Özay                 BOZKURT                 Din Hizmetleri ve Eğitimi Şefi

 

 

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENLERİ

 

Mehmet             MEMECİ                            V.H.K.İ.

Kemal               AKTAŞ                              V.H.K.İ

İsmail                DEMİRCİ                           V.H.K.İ

Mehmet             USTA                                V.H.K.İ

Yaşar                İLYASOĞLU                        V.H.K.İ

Aydın                YILMAZ                             V.H.K.İ

Ali                    KETHÜDAOĞLU                  V.H.K.İ

Burhan              YAŞAR                              V.H.K.İ

Halil                  İBRAHİMOĞLU                   V.H.K.İ

Mustafa             VAPUR                              V.H.K.İ

Sinan                CİNOĞLU                           V.H.K.İ

Sadık                AKTAŞ                              V.H.K.İ

Tahir                 YILMAZ                             V.H.K.İ

Mahmut            NAHAROĞLU                     V.H.K.İ

Mehmet             ZORBAZ                           V.H.K.İ

Mehmet             TAŞÇI                               V.H.K.İ

Lutfiye              DEVECİOĞLU                     V.H.K.İ

Erdoğan            BEÇEL                              V.H.K.İ

Ersin                 HIRCA                              V.H.K.İ

 

MEMUR

Salih                 KABA                               Memur

Arife                 MUYANOĞLU                     Memur

 

TEKNİSYEN

Kamil                KÜLÇE                              Teknisyen

 

ŞOFÖRLER

Tuncay                      SAKALLIOĞLU            Şoför

Harun                       GÜVEN                      Şoför (Sekreter)

Ayhan                       YÜCEBIYIK                 Şoför

 

BEKÇİLER

Mustafa                     ULU                          Bekçi

Yaşar                        ÇELİK                       Bekçi

 

HİZMETLİLER

Hüsnü                       DAVARCI                   Hizmetli

Rüstem                      ULUSOY                    Hizmetli

Ömer                        CAR                          Hizmetli

İbrahim                     KAHRAMAN               Hizmetli

İlhan                         ÇATALOĞLU              Hizmetli

İsmail                        ŞEKERCİOĞLU            Hizmetli

Mustafa                     EMİROĞLU                Hizmetli

Mehmet                     DAĞLIOĞLU               Hizmetli

Zehra                       ALACA                      Hizmetli

Ahmet                      ÖZTÜRK                    Hizmetli

 

KALORİFERCİ

 

Mehmet                     SERİN                       Kaloriferci